Vi stödjer förpackningsforskning inom RISE

Forskningens inriktning fastläggs genom en ständig dialog med näringsliv och samhälle. Här utgör Intressentföreningens medlemsföretag en mycket viktig faktor.

Föreningens medlemmar har en unik möjlighet att påverka och aktivt delta i konkreta forskningsprojekt och få förhandsinformation om framtida affärsmöjligheter.

Intressentföreningen Packforsk är även en mötesplats där medlemmarna deltar i nationella och internationella nätverk såväl inom universitet och högskolor som speciella näringslivsgrupper.

Kontakta oss

Fredrik Rosén
Telefon: 08-676 7334
Skicka e-post 

RISE Innventia AB
Drottning Kristinas väg 61
Stockholm, Sweden
Telefon 08-676 70 00

www.innventia.com
info.innventia@ri.se
webmaster.innventia@ri.se