Nätverk

Intressentföreningen Packforsk är en mötesplats där medlemmarna deltar i nationella och internationella nätverk inom såväl universitet och högskolor som olika institut och andra forskningsorganisationer.