Verksamheten i Intressentföreningen Packforsk styrs på basis av en av en stadga. Föreningens beslutande organ är en styrelse vars sammansättning skall bekräftas av medlemsföretagen. Styrelsen har beträffande verksamhetens inriktning beslutat följande:

Vision

Att stödja och utveckla Innventia som världsledande inom forskning och utveckling inom förpackningsområdet.

Mission

Att skapa affärsmöjligheter som gynnar medlemsföretagen och stödja deras långsiktiga lönsamhet genom att:

  • Definiera och prioritera forskningens inriktning.
  • Initiera och delfinansiera de projekt som fått högsta prioritet.
  • Stödja implementeringen av R&D-resultat bland medlemsföretagen.